Ngây Thơ Ngày Cũ

Thơ: Nhã My
Nhạc: Thanh Chương & Bùi Tuấn Anh.
Tiếng hát: Châu Thuỳ Dương.
Hoà âm: Trần Nhàn.