Vương Vấn Tình Đầu

Thơ: La Thụy
Nhạc: Bùi Tuấn Anh
Hoà âm: Trần Nhàn