Xuân Về

Thơ: Nhã My.
Nhạc: Nguyễn Ngọc Mỹ.
Ca sĩ: Thu Hà.
Thực hiện Video: La Thụy