Viên Dung


Ảnh: Vũ Kim Thanh
Thơ & Video: Mai Quang

(Nhạc nền: Memory - Rechard Clayderman)