Bạch Lộ

Ca khúc: Bèo Dạt Mây Trôi
Hình ảnh & video: Nguyễn Ngọc Danh