Bên Kia Sông

Nguyễn Ngọc Danh


Chiều Thu hỡi nắng vàng rơi
              Bay qua núi biếc ngỗng trời gọi nhau
   Thoảng nghe từ cõi nhiệm màu
          Aó em khẽ gợn sóng sầu chiều phai
Thơ: Nguyễn Ngọc Danh