Nắng Đẹp Miền Nam

Nguyễn Ngọc Danh

 
Giấc Mộng Phương Nam
 
                        
Em như huyền nữ Động Đình
Về đây nối lại mối tình quan lang
Bước em quấn quít lụa vàng
Đón em biên ải hàng hàng cờ bay
Từ huyền sử - Em về đây
 Mừng vui đất mẹ đong đầy lúa ngô
Ta xin làm chú lái đò
Đưa em khắp nẻo bến bờ phương Nam
Mong em thoả giấc mộng vàng
Xuân này đón Têt với chàng Quan Lang
 Ng Danh