Nghe Chăng Thu Ơi!
Nguyễn Ngọc Danh


Nghe Chăng Thu Ơi!
 
Mùa Thu ơi ! -
  nghe những gì
Gió bay cuối bãi -
   ngày đi cuối trời
Đêm  đêm từng tiếng
  Thu rơi
Bên tường rêu cũ
   giữa đời mênh mông
Tiếng loa
  ngoài cõi vô cùng
Huyền ngôn Chúa
  phủ kín vùng tâm tư
          Ng Danh