TỐNG PHƯỚC CƯỜNG

Chiếc Áo Bà Ba

​Nhạc: Trần Thiện Thanh
Tiếng Hát: Hương Lan