TỐNG PHƯỚC CƯỜNG


Cỏ Hồng

Nhạc: Phạm Duy

Trình bày: Lê Uyên Phương