Ngậm Ngùi


Thơ: Huy Cận
Nhạc: Phạm Duy
Tiếng Hát: Vũ Khanh
Video: Tống Phước Cường