TỐNG PHƯỚC CƯỜNG

Niệm Khúc Cuối
Nhạc: Ngô Thụy Miên
Ca sĩ: Sĩ Phú