TỐNG PHƯỚC CƯỜNG

 

Nụ Quỳnh Rướm Máu

Thơ: Đông Quỳnh
 Nhạc: Phạm Anh Dũng

Ca sĩ: Ý Lan