TỐNG PHƯỚC CƯỜNG

Phía Chiều

Thơ: Trịnh Thanh Thủy
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Tác giả đàn & hát