Tình Một Thuở Còn Vương


Thơ: Uyên Thúy Lâm (Boston)
Nhạc: Melody

Video: Tống Phước Cường