TỐNG PHƯỚC CƯỜNG

Tranh Sơn Mài
 Họa Sĩ Lê Văn Hưởng