TỐNG PHƯỚC CƯỜNG


Nhạc: Y Vân
Thơ: Văn Thế Bảo
Ca Sĩ: Tuấn Vũ