NGUYỄN LÂM CẨN

        

 

Nơi Chia Tay/ Tiếng Đàn/ Rượu Với Hoa Mai

Lục Bát Hồi Xuân/ Lục Bát Ướp Tình

Qua Đường Nguyễn Du/ Ta & Đêm/ Làng Ơi!

Chứng Ngộ/ Thấm Lời Dạy Từ Bi/ Chợ

 

Hạt Xuân / Ru Cái Xuân Xanh

Tự Vẽ/ Vọng Phu/ Chúa Ơi! Hãy Còn Xanh!

Đêm Thơ Đại Lãi/ Hà Nội Với Tôi

   Ghi Ở Côn Sơn/ Tiêu Tương Huyền Thoại

Ta, Người Hát Rong/ Giống Như/ Thu Lên

Lục Bát Mỗi Ngày (tt)

Giá Mà/ Lắng Tai/ Về Bến Tre

Quán Mưa/ Bạn Tôi/ Đông Về/ Ngỗng Trời Thu

Vị Thiền Sư../Lục Bát...
Ngọn Nến.../Góc Nhìn.../ Mặt Trời...

Thơ Xuân

Lục Bát Mỗi Ngày

Lục Bát Mỗi Ngày (Tiếp)

Lục Bát Ướm Tình/ Tình Thu Xa/ ..Tây Hồ